Coolham – Selsey Arms ( UK)

Podczas II wojny światowej w pobliżu Coolham znajdowało się lotnisko, które służyło do obsługi operacji lądowań w Normandii ( D-Day – 6 czerwca 1944 ). Miejsce to było używane tylko przez osiemnaście miesięcy i nie miało prawie żadnych stałych budynków. Lotnicy mieszkali w namiotach. Stacjonowali tu zarówno polscy, jak i brytyjscy lotnicy.

Na pomniku, który znajduje się w pobliżu pubu Selsey Arms umieszczono 15 nazwisk zmarłych lotników. Natomiast na ścieżce, która znajduje się w pobliżu dawnego pasa startowego posadzono 15 dębów. Przy każdym drzewie znajduje się tabliczka z nazwiskiem jednego lotnika.

zdjęcia: PIOTR SIDOROWICZ