Kościół św. Andrzeja Boboli w Londynie

Emigracja polska zakupiła kościół w 1961. Kościół poświęcony w 1962, otrzymał wezwanie św. Andrzeja Boboli w Archidiecezji westminsterskiej. Chronologicznie był to drugi kościół polskiej społeczności w Londynie.
Służył przede wszystkim byłym Sybirakom, a także żołnierzom PSZ osiadłym w Londynie i z tego względu zyskał nieformalne miano kościoła garnizonowego. Pierwszym proboszczem z Polskiej Misji Katolickiej był od 1961 do 1979 ks. Kazimierz Sołowiej (1912–1979)a wikariuszem, ks. Kazimierz Krzyżanowski (1906–1988), były jeniec KL Dachau. Drugim proboszczem był od 1979 do 1991 ks. Witold Jarecki, trzecim od 1991 do 2003 ks. Ryszard Juszczak, czwartym od 2003 do 2010 ks. Bronisław Gostomski (zginął w katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku 10 kwietnia 2010).
 
 
zdjęcia :Marcin DambekLOKALIZACJA: