Londyn – Westminster Cathedral

W Westminster Cathedral znajdują się dwa miejsca związane z Polską I Polakami. Jedno umiejscowione jest w kaplicy „Lady Chapel” a drugie w kaplicy św. Jerzego i angielskich męczenników ( „Chapel of St George and the English Martyrs” ).

Nad łukiem kaplicy “Lady Chapel” znajduje się medalion z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej z Wilna wykonany przez firmę T Z Henelt z 31 Grove End Road NW8. Medalion został odsłonięty 15 marca 1944 roku przez Generalnego Inspektora Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie oraz 317 Dywizjon Myśliwski „Wileński”.

Na bokach sentencja w języku łacińskim:
„NOMINE AVIATIONIS POLONAE ACIES EX PLORATORIA VILNEN SIS TIBI BEATISSIMA MATER HOC VOTUM DEDICAT DEPRECANS GRATIAM VILNAM RE DEUNDI, UBI SORTI PATRIAE SEMPER VIGILFAVES DEMART 1944.”
( angielskie tłumaczenie: “In the name of the Polish Air Force, the Squadron of Vilna dedicates this offering to you, Most Blessed Mother, entreating you to restore Vilna when, ever vigilant, you bestow your favour upon the destiny of the homeland.” )

Londyn – Westminster Cathedral
zdjęcie: Mariusz Błaszczyk

Natomiast w kaplicy św. Jerzego i angielskich męczenników po lewej stronie ołtarza znajduje się marmurowa tablica upamiętniająca żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy zginęli w wojnie z nazistowskimi Niemcami w latach 1939-1945. Tablica została zamontowana i pobłogosławiona w lutym 1965 roku przez Kardynała Heean w obecności Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. Zaraz obok na liście możemy odnaleźć polskie nazwisko oficera artylerii : LT COL MIECZYSŁAW NADRATOWSKI – POLISH ARTILLERY.

Itekst: Mariusz Błaszczyk

Londyn – Westminster Cathedral
zdjęcie: Mariusz Błaszczyk