Adam Tarnowski – minister, dyplomata

 

Adam Tarnowski

ur. 2 marca 1892 w Jakubowie, zm. 9 maja 1956 w Dartford

– przedwojenny dyplomata i działacz polityczny, najdłużej urzędujący polski poseł i minister pełnomocny w Bułgarii (1930‑1941), minister spraw zagranicznych w rządzie Tomasza Arciszewskiego.

więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Tarnowski_(minister)

Dziennikarz Ksawery Glinka  (1890‑1957) w jednym z nekrologów opublikowanych w prasie emigracyjnej po śmierci Adama Tarnowskiego  napisał:

„W służbie dyplomatycznej podobnie jak w teatrze role są zazwyczaj podzielone. Istnieją efektowne role gwiazdorów improwizujących przy otwartej kurtynie i w świetle reflektorów prasy światowej, istnieją też niemi statyści, eleganccy o pięknych nazwiskach panowie z parasolkami, tzw. »bubki z MSZ«, których rola ogranicza się do pilnowania protokołu, zjadania obiadów i znajomości win. Ale poza tymi, stale znajdującymi się na scenie, aktorami widowiska, są ludzie którzy nadają mu sens choć są ukryci w cieniu. Tarnowski należał do tej kategorii”

Pochowany na cemntarzu Beckenham Crematorium koło Londynu.

zdjęcia: Adam Ryznar

 

zdjęcie: Adam Ryznar

Więcej informacji o Adamie Tarnowskim można przeczytać tutaj:

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamiec_i_Sprawiedliwosc/Pamiec_i_Sprawiedliwosc-r2014-t13-n2_(24)/Pamiec_i_Sprawiedliwosc-r2014-t13-n2_(24)-s227-251/Pamiec_i_Sprawiedliwosc-r2014-t13-n2_(24)-s227-251.pdf

Zdjęcia dzięki uprzejmości: Adam Ryznar