Blackburn – tablica poświęcona żołnierzom gen. Andersa

Tablica poświęcona żołnierzom gen Andersa, którzy przebywalli na tym terenie między 1946 – 48 rokiem. Odsłonięta rok po 70tej rocznicy założenia Polskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza przez kombatantów, którzy osiedlili się w Blackburn po II wojnie światowej.<br><br>

Tablica ufundowana przez Polską Szkołe im. Adama Mickiewicza oraz Polski Konsulat w Manchesterze.

 

 

Dokładna lokalizacja: