Chester – Blacon Cemetery

Na  cmentarzu znajduje się 86 polskich grobów pod opieką CWGC, a lista pochowanych żołnierzy zamieszczona na stronie Commonwealth War Graves Commission to potwierdza.  Tablica stojąca przed kwaterą H mówi o “ponad 100” żołnierzach wojsk polskich i członkach Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.

Ogromne podziękowania dla MATEUSZA z CHESTER. Nagrobek został ponownie pomalowany a także zostały odkryte zamalowane kolejne 3 nazwiska Polskich żołnierzy, które były przykryte gróbą warstwą starej farby.

zdjęcie: Mariusz Błaszczyk