gen Józef Werobej – dowódca 9 Dywizji Piechoty 

Józef Werobej urodził się 17 września 1890 roku w Zalesiu.  Był oficerem zawodowym piechoty. Brał udział w walkach frontowych podczas I wojny światowej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

9 Dywizją Piechoty dowodził w czasie kampanii wrześniowej.  13 września formalnie objął dowództwo 4 Dywizji Piechoty. 19 września został wzięty do niewoli niemieckiej.

W czasie wojny przebywał w obozie jenieckim Woldenberg, gdzie przez pewien czas kierował działalnością konspiracyjną.

Po uwolnieniu z niewoli w Polskich Siłach Zbrojnych m.in. jako I zastępca dowódcy 5 Kresowej Dywizji Piechoty we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Po demobilizacji brał aktywny udział w środowiskach kombatanckich. Zginął potrącony przez samochód w Londynie. Pochowany na cmentarzu Gunnersbury w Londynie.

więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Werobej

https://polskieradio24.pl/39/156/Artykul/2565433,Bitwa-Warszawska-pokazala-fenomen-mobilizacji-spoleczenstwa

zdjęcia: Tomasz Saluk

BRAK DOKŁADNEJ LOKALIZACJI GROBU – kontakt@pmp.org.pl