Grób 4 żołnierzy w Chester ( Wielka Brytania )


Zdjęcie pochodzi z archiwum Pani Barbary Ryszkowskiej

 

EDMUND RYSZKOWSKI

ur. 11.09.1919 roku w Żwinogródka
zm. 12.01.1948 roku w No 4 Polish General Hospital
lat 29

stopień: starszy szeregowy,

Odznaczenia:
Odznaka za Rany i Kontuzje ( dwukrotnie ranny w głowę, ranny w rekę )
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr. 24203


PAWEŁCZYK LEON

ur.08.09.1924 roku w Tczewie
zm. 07.01.1948 roku
( pochowany na Blacon Cemetery w Chester 13.01.1948 r )
lat 23
Informacja podana przez Ministry of Defence ( UK ) o ostatnim przydziale:
starszy szeregowy , 4 kompania, 24 Batalion Piechoty,2 Korpus Polski ( PSZ ), 8 Armia Brytyjska
Nazwisko Leona Pawełczyka znajduje się na liście nazwisk żołnierzy PSZ na Zachodzie w Centralnym Archiwum Wojskowym im. mjr. Bolesława Waligóry ( http://caw.wp.mil.pl/pl/266.html ) oznaczona sygnaturą X.5555.

BARAŃSKI KAROL

ur. 31.05.1914 roku u Borysław ( powiat Drohobycz, obecnie Ukraina )
zm. 08.01.1948 roku
( pochowany na Blacon Cemetery w Chester 13.01.1948 r )
lat 34,

Transit Company, 2 Polish Corps, 8 British Army 
Kompania transportowa, 2 Korpus Polski, 8 Armia Brytyjska

W Centralnym Archiwum Wojskowym im. mjr. Bolesława Waligóry znajduje się ciągle depozyt Karola Barańskiego. Nie odebrany przez rodzinę zmarłego po wojnie. 

Odznaczony  “The War Medal 1939-1945”


RASZPLA JAN


ur.19.01.1920 roku
zm.18.01.1948 roku

(pochowany na Blacon Cemetery w Chester 23.01.1948 r ),
lat 28
Informacja podana przez Ministry of Defence ( UK ) o ostatnim przydziale: No.8 Polish General Hospital, El. Cantara, Egypt

Nazwisko Jana RASZPLA znajduje się na liście: „Kompletny spis ok. 29.000 żolnierzy 3 Dywizji Strzelców Karpackich opracowany na podstawie 2-tomowego dzieła ” Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1947 “, wyd. Londyn 1991 r.”
Był kanonierem w 1 Pułku Artylerii Lekkiej.

 

sierpień 2021 – Blacon Cemetery Chester