20171210_134123

Adam Gazur urodzony w Piasku na Zaolziu dnia 26.09.1895 roku. Kapitan rezerwy W.P. – kierownik Polskiej Szkoły Powszechnej w Kamienicy – członek Chrześcijańskiego Związku Nauczycieli Szkół Powszechnych, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy, Przewodniczący Polskiej Macierzy Szkolnej w Kamienicy, członek innych organizacji społeczno-kulturalnych. Zmarł 10.12.1970 w Bradford.

Dodaj komentarz