20171210_140247

DRYŻAŁOWSKI Józef Leon
ur. 14.03.1908
zm. 27.9.1968 w Huddersfield

„W grupie salezjanów, którym w styczniu 1940 r. udało się przedostać do Włoch, znalazł się także ks. JÓZEF DRYŻAŁOWSKI. Po przyjeździe do Turynu ks. P. Tirone skierował go do miasteczka Amalia w Umbrii. W istniejącym tam zakładzie salezjańskim przebywała grupa 27 uchodźców – chłopców polskich, których koszty utrzymania pokrywała Stolica Apostolska. Na początku 1945 r. dowództwo Bazy II Korpusu zorganizowało w Matino, w pobliżu Alessano, Kursy Maturalne nr 2, a 1 lutego 1945 r. kapelanem tej instytucji mianowano ks. Dryżałowskiego. Jako zapalony harcerz i instruktor czuł się
dobrze na tym odcinku duszpasterstwa. W Matino zorganizował chór, sodalicję mariańską, harcerstwo oraz dobrze zaopatrzoną świetlicę. Razem z żołnierzami został ewakuowany do Neapolu, a w lipcu 1946 r. przybył do Anglii. Wspólnie z ks. Świdą przygotował kaplicę polową w Cannon Hall i nadal peł-
nił tam obowiązki kapelana kursów maturalnych47. Gdy II Korpus przekształcono w kadry kierownicze, ks. Dryżałowski samowolnie pozostał w Anglii do obsługi emigrantów, byłych żołnierzy. W 1948 r. przybył do Huddersfield i przy parafii św. Patryka zaczął gromadzić Polonię. Zorganizował tam Polski Katolicki Ośrodek oraz zbudował dom parafialny i piękny kościół w stylu gotycko-nadwiślańskim. Zmarł 27 września 1968 r. w Huddersfield, został pochowany na miejscowym cmentarzu.”

Jan Pietrzykowski „Polscy wojskowi kapelani salezjańscy w okresie drugiej wojny światowej” Seminare. Poszukiwania naukowe 20, 479-494 2004
Muzeum Historii Polski

Dodaj komentarz