Leicester – Welford Road Cementary

Nazwisko Imię  data urodzin data śmierci inne
ANDERS KAROL 8.11.1893 4.02.1971 PUŁKOWNIK – Dowódca 1 Pułu Ułanów Krechowieckich brak lokalizacji
ANDERS JADWIGA brak lokalizacji
BIELCZYK JAN 16.12.1896 1.3.1974 MAJOR W.P. brak lokalizacji
CICHOŃ EUGENIUSZ 29.05.1899 na Zaolziu 15.02.1976 brak lokalizacji
DUDA   STANISŁAW  4.05.1900 29.10.1957  CHORĄŻY W.P. brak lokalizacji
FLERY  STANISŁAW 11.06.1903 10.05.1972 INŻ. MIERNICZY – OFICER Korpusu GEOGRAFÓW brak lokalizacji
GROSICKA  EUGENIA brak lokalizacji
HOŁYŃSKA  ANTONINA lat 58 20.10.1958 brak lokalizacji
HOŁYŃSKI ZYGMUNT 13.10.1920 22.04.1992 brak lokalizacji
JAKOWICKA JUNDZIŁŁ ALOJZA lat 73 19.06.1979 ziemi wileńskiej brak lokalizacji
KACZMARCZYK  STEFAN JAKUB 1.7.1892 19.07.1963 PUŁKOWNIK W.P. brak lokalizacji
KACZMARCZYK HELENA 22.05.1900 27.11.1985 żona Stefana brak lokalizacji
KLIMASZEWSKI WŁADYSŁAW brak lokalizacji
KLIMASZEWSKA  MARIA brak lokalizacji
KMIETOWICZ ANTONI 14.03.1904 23.04.1973 żołnierz 2 Korpusu brak lokalizacji
KOLTONOWSKI  JERZY 02.06.1923 16.01.1996 300 Sqdn – strzelec – plutonowy brak lokalizacji
KRYŃSKI  LUDOMIR pułk. art. W.P. brak lokalizacji
KARPIŃSKA PRÓCHNIEWICZ EUGENIA 1973  brak lokalizacji
KOSTECKI ADAM JERZY 1922 1993 PORUCZNIK  brak lokalizacji
KOSTECKA WANDA HELENA 1923 2016  brak lokalizacji
LETOWT WITOLD 2.1.1896 6.12.1973 ppłk of.med. – 306 Sqdn brak lokalizacji
LETOWT MARIA 9.4.1899 9.10.1963 brak lokalizacji
MOKRZECKI ANTONI 7.06.1908 3.5.1967 kapitan saperów W.P. brak lokalizacji
MONTICOLO  JÓZEFA lat 72 17.05.1972 brak lokalizacji
MZIKOWSKI FABIAN 12.07.1907 04.08.1951 PORUCZNIK brak lokalizacji
PIAŁUCHA PIOTR 23.02.1904 23.10.1972 INSPEKTOR SZKOLNY  brak lokalizacji
PIAŁUCHA  WIESŁAWA 13.10.1997  brak lokalizacji
PIESIEWICZ JÓZEFA  brak lokalizacji
PRÓCHNIEWICZ WALERIAN lat 55 18.09.1955 ST. SIERŻ. W.P. / oder V.M.  brak lokalizacji
STUDZIŃSKA  KAZIMIERA  wdowa po Erazmie brak lokalizacji
ZĄBKIEWICZ EDWARD 30.10.1911 31.12.1999 PODPUŁKOWNIK W.P.  MAG.PRAWA. UJ brak lokalizacji
ZĄBKIEWICZ  DANUTA ANNA 7.7.1913 26.04.1980 MAG. FIL. UJ brak lokalizacji

Zdjęcia wykonał:  Marcin Jeznach