Łuczak Aleksander – plutonowy- RAF Lindholme – Doncaster

Aleksander Łuczak, urodzony 1 stycznia 1915 roku we Włocławku w Polsce, przed II wojną światową pracował w przedsiębiorstwie wodociągowym w swoim rodzinnym mieście. W 1939 roku służył w 4 Pułku Lotniczym. Po wybuchu wojny, z Polski przez Francję przedostał się do Wielkiej Brytanii w 1940 roku. Pełnił funkcję  mechanika silnikowego i posiadał stopień plutonowego w Polskich Siłach Powietrznych na Zachodzie. W trakcie swojej służby był przydzielony do dywizjonów 306 i 316 myśliwskiego oraz 300 bombowego. Po wojnie pozostał w pobliżu lotniska, na którym stacjonował RAF Lindholme. Łuczak Aleksander zmarł 28 września 2010 roku w Hatfield, South Yorkshire, w Wielkiej Brytanii.

 

zdjęcie z archiwum Łukasz Gredys

 

zdjęcie: Nikola Lakovic