plt. Jan Stanisław Mikliński – cmentarz Morphet ( UK )

plt. Jan Stanisław Mikliński

ur. 24.06.1902 roku w Jeziornej k.Warszawy

zm. 04.10.1944 w Gallowhill-Hall Hospital Morphet

Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, walczył na froncie ukraińsko-bolewickim w 32 Pułku Piechoty.

Od 4 września 1939 roku brał udział w wojnie obronnej w Pierwszym Dywizjonie Samochodowym.

28 września 1939 roku dostaje się do rosyjskiej niewoli i zostaje zesłany na Syberię.

25 mają 1942 roku transportem z ZSSR do Palestyny.

21-go października 1942 roku przypływa do Wielkiej Brytanii i zostaje przydzielony do Polskich Sił Zapasowych w Blackpool.


zdjęcia: Nikola Lakovic