Polscy wygnańcy w Surrey – Tweedsmuir Military Camp, Thursley

Obóz został zbudowany w 1941 roku. Pierwotnie działał jako baza dla żołnierzy kanadyjskich. W latach 1947-1960 wykorzystywany był jako tymczasowe zakwaterowanie dla personelu Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia (Polish Resettlement Corps).

Dzięki braciom Rogalskim powstała wystawa poświęcona polskiej społeczność, która osiedliła się w Surrey po II wojnie światowej – „Tam Mieszkaliṡmy, We Lived There „.
Wystawa oficjalnie została otwarta 26 sierpnia 2012 roku w Rural Life Centre przez polskiego konsula Tomasza Stachurskiego w Londynie.

Zdjęcia: PIOTR SIDOROWICZ

Wystawę można obejrzeć od środy do niedzieli.

Rural Life Living Museum
Reeds Road, Tilford,
Farnham, Surrey,
GU10 2DL.

więcej:

https://www.exploringsurreyspast.org.uk/themes/subjects/diversity/polish/exiles/

Explore & Discover