Rudawski Tadeusz – inżynier

zdjęcie: Marcin Dambek

Tadeusz Rudawski – was born on 18.04.1901 in Cracow, he died on 07.09.1963 in Birmingham. He was extremely fierce motorcycle racer. In many races he won almost 40 medals for first place. Amazing and ambitious designer. He patented many of his designs. Father of Polish Sokol (Falcon) motorcycles among others the famous 600 RT model ! ( R-Rudawski, T-Touristic ). On that motorcycle in Poland in 1939 he climbed the Kasprowy Wierch in the Tatra Mountains to a height of 1987 m a.s.l.

Great patriot, with each of its actions it contributed to building a better Poland. For his merits he was awarded the gold and silver merit cross. After World War II, having the rank of lieutenant, he also recived the Polish decoration – Army Medal, and British – War Medal 1939-1945. His last days in Poland took place after the defeat of the September campaign, where fate threw him first to the east and then to the Middle East. In 1944, by order of the supreme commander, he was sent to Great Britain. He settled there permanently, working, among others, at the Military Technical Institute and later as an independent designer at H.Miller&Co.Ltd. He never returned to Poland…

Undoubtedly eng. Tadeusz Rudawski belongs to the elite of Polish motorcyclists, racers and constructors !

Honor and Glory !


Inż. Tadeusz Rudawski – urodził się 18.04.1901 w Krakowie, zmarł 07.09.1963 w Birmingham.

 Był szalenie zawziętym sportowcem motocyklowym. W wyścigach tych zdobył prawie 40 medali za zajęcie pierwszego miejsca. Niesamowity i ambitny konstruktor. Opatentował wiele swoich konstrukcji. Ojciec polskich motocykli Sokół m.in. słynnego modelu 600 RT! ( R-Rudawski T-Turystyczny ). Na tym właśnie motocyklu w Polsce w 1939 roku wjechał na Kasprowy Wierch w Tatrach na wysokość 1987 m n.p.m.

Wielki patriota, każdym swym działaniem przyczyniał się do budowy lepszej Polski. Za swoje zasługi został odznaczony złotym i srebrnym krzyżem zasługi. Po II wojnie światowej, mając stopień porucznika, otrzymał również polskie odznaczenie – Medal Wojska jak i brytyjski – War Medal 1939-1945. Jego ostatnie dni w Polsce miały miejsce po klęsce kampanii wrześniowej, gdzie los rzucił go najpierw na wschód a później na bliski wschód. W 1944 roku z rozkazu naczelnego wodza trafił do Wielkiej Brytanii. Tam zamieszkał na stałe, pracując m.in. w Wojskowym Instytucie Technicznym a później jako samodzielny konstruktor w H.Miller&Co.Ltd. Do Polski już nigdy nie wrócił…

Niewątpliwie inż. Tadeusz Rudawski należy do elity polskich motocyklistów, sportowców i konstruktorów !

Cześć i Chwała !

Birmingham Oscott Cemetery
RUDAWSKI Tadeusz – inżynier, konstruktor
zdjęcie : Marcin Dambek

 

QR Code