Tajemnicza śmierć – alpinisty i konstruktora silników

 JAKUB BUJAK urodził się  6 grudnia 1905 w Krakowie.  W 1937 roku został doktorem nauk technicznych Politechniki Lwowskiej.  Latem 1939 roku wziął udział w wyprawie w Himalaje zorganizowanej przez  Klub Wysokogórski Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Podczas tej wyprawy razem z Januszem Klarnerem dokonał pierwszego wejścia na Wschodnią NANDA DEVI. Ustanowił w tym czasie polski rekord wysokości.

23 sierpnia 1939 roku razem z Klarnerem, wypłynęli  z Bombaju. Na statku dotarła do nich wiadomość o ataku Niemiec na Polskę. Janusz Klarner wyruszył do Warszawy,  Bujak postanowił jak najszybciej spotkać się z żoną i dziećmi we Lwowie. Niestety przebywali Oni w tym czasie gdzieś pod Rzeszowem. W październiku nie mogąc skontaktować się w dlaszym ciagu z rodziną przedostaje się przez Rumunię do Francji a następnie do Wielkiej Brytanii. 

W Blackpool służy jako mechanik w bazie lotniczej, nastepnie przenosi się do Londynu. Na końcu w Derby pracuje przy ściśle tajnych badaniach silników lotniczych w zakładach dośwadczalnych Rolls-Royce’a.

Dave Bevis / Derby – Rolls-Royce Factory / CC BY-SA 2.0

5 lipca 1945 roku wraz z partnerką wyjeźdza do Kormwalii. Prawdopodobnym celem podróży była chęć wspinaczki po klifach. Ich namiot znaleziony został między wsią Zennor a brzegiem morza. Plecak Bujaka pozostał w jednym z domów. Ostatni ślad to karta pocztowa wysłana z Penzance, miejscowości odległej od Zennor o 6,5 mili. Zginęli bez śladu w niewyjaśnionych okolicznościach. 

 Podobno przed zaginięciem Jakub Bujak zdecydował się na powrót do Polski. Możliwe, że władze brytyjskie bały się przekazania komunistom tajnych informacji, które posiada. Nie ma dowodów też na udział służb sowieckich w zaginięciu polskiego inżyniera. 

 

 

JAKUB BUJAK was born on December 6, 1905 in Cracow. In 1937 he was awarded a PhD in Technical Sciences at Lviv Polytechnic National University. In the summer of 1939 he took part in an expedition to the Himalayas organized by the Polish Mountaineering Club (K.W.P.). During this expedition, Janusz Klarner and Jakub Bujak made the first ever ascent of the Himalayan peak Nanda Devi East, the highest point ever attained by Polish climbers.
 
On August 23, 1939, together with Klarner, they sailed from Bombay. On the ship they received news about the German attack on Poland. Janusz Klarner went to Warsaw, Bujak decided to meet his wife and children in Lviv as soon as possible. Unfortunately, they were staying at that time somewhere near Rzeszów. In October, unable to contact his family, he makes his way through Romania to France and then to the United Kingdom..
 
In Blackpool, he serves as a mechanic at an air base, then moves to London. Finally, in Derby, he works on top-secret aircraft engine research at Rolls-Royce’s experimental facilities.
 
On July 5, 1945, together with his partner, he leaves for Cornwall. The probable purpose of the trip was to climb the cliffs. Their tent was found between the village of Zennor and the seashore. Bujak’s backpack remained in one of the houses. The last trace is a postcard sent from Penzance, a town 6.5 miles away from Zennor. They disappeared without a trace under mysterious circumstances.
 
Apparently, before his disappearance, Jakub Bujak decided to return to Poland. It is possible that the British authorities were afraid he would give the Communists some secret information. There is also no evidence of the participation of Soviet services in the disappearance of the Polish engineer.

 

 

źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Bujak

https://www.focus.pl/artykul/tajemnica-smierci-po-zdobyciu-szczytu-nanda-devi