WILOCH Stanisław – pułkownik dyplomowany

Stanisław Wiloch

pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, w 1964 mianowany przez Naczelnego Wodza Władysława Andersa generałem brygady.

 ur. 13 lipca 1890 w Płocku
zm. 28 sierpnia 1968 w Wallasey

20 września 1939 był szefem sztabu Armii „Kraków”. Na tym stanowisku walczył w kampanii wrześniowej. 20 września 1939, po zakończonej kapitulacją, pierwszej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim dostał się do niewoli niemieckiej.

Od września 1939 do 29 kwietnia 1945 przebywał niemieckiej niewoli, między innymi w Oflagu VII A w Murnau. Po uwolnieniu z niewoli wyjechał do Włoch, gdzie został przyjęty do II Korpusu Polskiego i w lipcu 1945 przydzielony do Sztabu 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Od listopada 1945 do 1947 pełnił służbę w Biurze Planowania Dowództwa II KP.

Po demobilizacji pozostał w Wielkiej Brytanii. Naczelny Wódz, gen. broni Władysław Anders mianował go generałem brygady ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1964 w korpusie generałów.

Zmarł 28 sierpnia 1968 w Wallasey, w ówczesnym hrabstwie Cheshire. Pochowany na cmentarzu w West Kirby.

Zdjęcie nadesłane prze Panią Joannę Garbacz. Dziękujemy.

Więcej : https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Wiloch

Lokalizacja grobu: