Władysław Kalkus – generał brygady – Blackpool

Władysław Jan Kalkus – generał brygady Wojska Polskiego

ur. 8 czerwca 1882 we Lwowie,

zm. 23 lutego 1945 w Blackpool w Anglii

W czasie wojny polsko-ukraińskiej od listopada 1918 walczył w obronie Lwowa jako dowódca kompanii. W lutym 1919 został skierowany do Krakowskiej Szkoły Pilotów. 23 marca 1939 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Po agresji ZSRR na Polskę przekroczył granicę polsko-rumuńską. Przez Rumunię przedostał się do Francji. Od października 1939 do marca 1940 pełnił obowiązki dowódcy lotnictwa we Francji, marzec – kwiecień 1940 dowódca Lotnictwa Polskiego w Wielkiej Brytanii (nr służbowy 76833). Kwiecień – sierpień 1940 inspektor polskich jednostek Royal Air Force, 22 stycznia 1941 – 12 kwietnia 1942 – komendant 18 (polskiej) Jednostki Wyszkolenia Bojowego (Polish Operational Training Unit) w Bramcote, kwiecień 1942 – styczeń 1944 komendant Bazy Polskich Sił Powietrznych w Blackpool. Styczeń 1944 – luty 1945 w dyspozycji dowódcy Polskich Sił Powietrznych. Mieszkał w Blackpool, gdzie zmarł. Został pochowany na cmentarzu Layton.

zdjęcie: Joanna Garbacz

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Kalkus

zdjęcie: Joanna Garbacz / Narodowe Archiwum Cyfrowe NAC

 

więcej:

Generał pilot Władysław Kalkus

Lokalizacja grobu: