Wojskowy Instytut Techniczny – Londyn

Vandon House przy ulicy Vandon Street w Londynie stracił swoją funkcję holtelarską na rzecz polskiego Wojskowego Instytutu Technicznego (WIT) utworzonego rozkazem Naczelnego Wodza Władysława Sikorskiego z 27 listopada 1940 roku.

Na próżno szukać informacji w internecie o tym miejscu co działo się za murami tego budynku w kolejnych latach a to z tego powodu, że większość tematów jakie zostały podjęte przez najwybytniejszych polskich oficerów-inżynierów były tajne! Oddziałów WIT-u było 8 zlokalizowanych w Londynie i poza nim. Dowództwo z niewyjaśnionych przyczyn w maju 1944 roku zmieniło swoją lokalizację z Vandom House na budynek pod adresem 60/61 Stanhope Gardens w Londynie. Małą wzmiankę o działalności WIT-u w Wielkiej Brytanii możemy znaleźć w książce “Polska wojskowa myśl techniczna w II wojnie światowej” wydanej w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Józefa Piłsudskiego.

Marcin Dambek

Vandon Street
Londyn
zdj. Marcin Dambek

Vandon Street
Londyn
zdj. Marcin Dambek