BRODOWSKI – miasto w Brazyli

“Miasto położone w stanie São Paulo. Przy głównej trasie: São PauloFranca, usytuowane jest miasto Brodowski. Władze stanu São Paulo pragnęły
w ten sposób uczcić pamięć polskiego inżyniera Aleksandra Brodowskiego, nazywając jedno z miast jego nazwiskiem.

W 1893 roku A. Brodowski był inspektorem kolei „Mogiana”. 5 września 1894 roku stacja kolejowa została nazwana „Brodowski”. Z czasem wokół stacji powstała miejscowość nosząca pierwotnie nazwę „Engenheiro Brodowski”.

W późniejszym czasie skrócono tę nazwę pozostając przy nazwisku naszego rodaka. Próbowano kilka razy dostosować polskie nazwisko do wymowy brazylij skiej: „Brodowsky”, „Brodosqui”. Ostateczną decyzję podjął gubernator stanu Franco Montoro podpisując dekret (numer: 22.459 z dnia 17 lipca 1984), na mocy którego zachowana została oryginalna pisownia nazwy miasta i municypium: „Brodowski”.”

źródło: ks. Z. Malczewski – Polskie ślady w Brazyli