Cannon Hall – Polski Osób Przesiedleńczy ( Wielka Brytania )

W latach 1940-49 Cannon Hall był siedzibą jednostek armii brytyjskiej, kanadyjskiej i polskiej. Obóz znajdował się w niedalekiej odległości od wsi Cawthorne. W szczytowych okresach obóz zamieszkiwało około 1000 żołnierzy.

Po wojnie  na terenie Wielkiej Brytanii utworzono ponad 200 ( niektóre źródła mówią o 300 obozach ) Polskich Obozów Przesiedleńczych ( ang.  Polish Resettlement Camps  ). Przebywali w nich głównie członkowie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie , członkowie ich rodzin oraz Polacy wzywoleni z obozów koncentracyjnych i jenieckich z terenu Niemiec, Austrii i Włoch.

W kwietniu 2013 roku odsłonięto “blue plaque” upamiętniającą Polish Resetlment Camps w Cannon Hall. Inicjatorami była radna Margaret Broadhead oraz lokalny historyk Barry Jackson. 

Zdjęcia wykonał: Przemysłw Tempczyk


Cannon Hall