Eugeniusz Żongołłowicz – pułkownik WP

PUŁKOWNIK  EUGENIUSZ ŻONGOŁŁOWICZ

KAWALER ORDERU VIRTUTI MILITARI IV i V kl.,

KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI, ORDERU POLANIA RESTITUTA,

ODZNACZONY 4-KROTNIE KRZYŻEM WALECZNYCH, 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI I INNYMI ODZNACZENIAMI,

DCA. WARSZAWSKIEGO BAONU ODSIECZY LWOWA,

POWSTANIEC GÓRNOŚLĄSKI Z GRUPY WAWELBERGA DCA 19 PP,

DCA 57 PP KOMENDANT ZAW. SZKOŁY PODCH. PIECH.

DCA PIECHOTY DYWIZJYJNEJ 5 DYWIZJI PIECH. DCA 44 REZERWOWEJ

DYW. PIECH. ZASTĘPCA DOWÓDCY 3 DYWIZJI STRZELCÓW KARPACKICH

ZMARŁ 18.1.1963 W LONG MARSTON

POKÓJ JEGO CIENIOM”

 

zdjęcie: Piotr Sidorowicz

zdjęcia: Piotr Sidorowicz

zdjęcie: Piotr Sidorowicz
zdjęcie: Piotr Sidorowicz