Grób na cmentarzu w Chester

Od jakiegoś czasu staram się rozwiązać sprawę masowego grobu w Chester. Dlatego kilka miesięcy temu szukałem osoby, która mieszka w okolicy i chciała by pomóc. Skontaktował się ze mną Mateusz Gozdalski i w tym miejscu należą się mu ogromne podziękowania za zaangażowanie.
Sytuacja wygląda następująco. Nasi żołnierze zostali pochowani w jednym grobie na samym początku stycznia 1948 roku. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że zmarli wskutek chorób lub ran odniesionych w trakcie działań wojennych. Co najmniej dwóch z nich zostało ewakuowanych z miejscowości El Cantara w Egipcie już po wojnie wraz z No.8 Polish General Hospital. Dlaczego złożono ich do jednego grobu, mimo że w tym czasie miejsca na cmentarzu było sporo? Nie wiem.
Tuż obok pochowano polskich żołnierzy, którzy zmarli w ostatni dzień 1947 roku. Oni jednak mają groby wojenne, które doglądane są przez Komisje Grobów Wojennych Wspólnoty Brytyjskiej ( CWGC ). Żeby tego było mało, ktoś skutecznie chciał zatrzeć ślady masowego pochówku w tym miejscu. Nagrobek został pomalowany białą farbą wraz z nazwiskami żołnierzy. Władze cmentarza w korespondencji z Panią Barbarą (której wujek także jest pochowany w tym grobie ) potwierdzają, że nie była przeprowadzana żadna ekshumacja w tym miejscu.
Poniżej informacje jakie udało nam się do tej pory wraz z Panią Barbarą zebrać na temat tej zapomnianej trójki żołnierzy.
PAWEŁCZYK LEON
ur.08.09.1924 roku w Tczewie zm. 07.01.1948 roku ( pochowany na Blacon Cemetery w Chester 13.01.1948 r ) lat 23
Informacja podana przez Ministry of Defence ( UK ) o ostatnim przydziale: Lance Corporal, 4 Company, 24 Infantry Battalion, 2 Polish Troops Base, 8 British Army (starszy szeregowy, 4 kompania, 24 Batalion Piechoty ( wiki ), 2 Korpus Polski ( PSZ ) wiki , 8 Armia Brytyjska (wiki) ).
Nazwisko Leona Pawełczyka znajduje się na liście nazwisk żołnierzy PSZ na Zachodzie w Centralnym Archiwum Wojskowym im. mjr. Bolesława Waligóry ( http://caw.wp.mil.pl/pl/266.html ) oznaczona sygnaturą X.5555.
BARAŃSKI KAROL
ur. 31.05.1914 roku u miejscowości Borysław powiat Drohobycz ( obecnie Ukraina ) zm. 08.01.1948 roku ( pochowany na Blacon Cemetery w Chester 13.01.1948 r ), lat 34,
Informacja podana przez Ministry of Defence ( UK ) o ostatnim przydziale: Transit Company, 2 Polish Corps, 8 British Army ( 2 Korpus Polski, 8 Armia Brytyjska ).
W Centralnym Archiwum Wojskowym im. mjr. Bolesława Waligóry znajduje się ciągle depozyt Karola Barańskiego ( http://caw.wp.mil.pl/pl/275.html ). Nie odebrany przez rodzinę zmarłego po wojnie.
Odznaczony “The War Medal 1939-1945”.
RASZPLA JAN
ur.19.01.1920 roku zm.18.01.1948 roku (pochowany na Blacon Cemetery w Chester 23.01.1948 r ), lat 28
Informacja podana przez Ministry of Defence ( UK ) o ostatnim przydziale: No.8 Polish General Hospital, El. Cantara, Egypt
Nazwisko Jana RASZPLA znajduje się na liście: „Kompletny spis ok. 29.000 żolnierzy 3 Dywizji Strzelców Karpackich opracowany na podstawie 2-tomowego dzieła ” Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1947 “, wyd. Londyn 1991 r.”
Był kanonierem w Pułku Artylerii Lekkiej.
PROSZĘ TAKŻE OSOBY KTÓRE MOGĄ COŚ WIĘCEJ MI POWIEDZIEĆ O PRZYDZIAŁACH TYCH ŻOŁNIERZY ( tzn. miejsce pobytu, trasa przemieszczania się, walki itd. ) ORAZ O 8 POLSKIM SZPITALU W EGIPCIE O KONTAKT.