JERSEY – ODNOWIONY GRÓB ZENONA ŚWIĘTOSŁAWSKIEGO

Na wyspie Jersey w 1875 roku zmarł uczestnik powstania listopadowego Zenon Świętosławski. Jego grób znajduje się na lokalnym cmentarzu w miejscowości St Helier.

Dzięki parafii Parish of St Helier grób Zenona Świetosławskiego odzyskał po latach dawny blask. Na ścianie budynku w którym mieszkał zamontowano również tablice upamiętniającą powstańca listopadowego. W uroczystościach udział wziął również ambasador w Wielkiej Brytanii Pan Piotr Wilczek.

Zdjęcia: Nicolas Jouault

Zdjęcia: Nicolas Jouault