O. Bronisław Dambek – ostatnia droga

Przedstawiamy kilka zdjęć z albumu “OSTATNIA DROGA NASZEGO UKOCHANEGO DUSZPASTERZA OJCA BRONISŁAWA” , który został specjalnie wykonany dla rodziny przez koło amatorskie ” WESOŁY TUŁACZ” w Holandii w 1959 roku. 

O. Bronisław Alfons Dambek urodził się 27.11.1906 r.w Zblewie koło Starogardu. Do zakonu wstąpił w 1929 po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Tucholi.  

o. Bronisław Dambek

W czasie wybuchu II wojny światowej został kapelanem wojskowym krotoszyńskiego batalionu Obrony Narodowej. We wrześniu 1939 r.w bitwie pod Bzurą dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał aż do zakończenia wojny w różnych obozach jenieckich, m.in. w Groß Rosen. Po wyzwoleniu przez wojska alianckie w maju 1945 r.udał się do Lubeki, gdzie zorganizował opiekę duszpasterską nad byłymi jeńcami wojennymi i uchodźcami polskimi. W 1948 r.objął duszpasterstwo w Limburgii holenderskiej wśród polskich górników. W roku 1952 został rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Holandii. Zmarł 12.03.1959 w Heerlen w Holandii. Został pochowany w Brunssum (Holandia).

Więcej można przeczytać:

https://prowincja.panewniki.pl/pedagogiczne-zaciecie,artykul,13,s,sub2.html

Zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum rodzinnego M.Dambek.

 

 

zdjęcie: Marcin Dambek
Zdjęcie z 12 obchodów wyzwolenia Bredy. Ojciec Bronisław Dambek i generał Maczek.