Polskie ślady – Via Dolorosa – Jerozolima

Trzecia stacja Drogi Krzyżowej (Tutaj Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem) upamiętnia upadek Jezusa podczas wejściado Doliny Tyropeonu. Stacja ta zlokalizowana jest na Via Dolorosa, za skrzyżowaniem z ulicą Al-Wad,. Kaplica trzeciej stacji, została wyremontowana w latach 1947–1948 przez żołnierzy polskich 2 Kkorpusu, dzięki staraniom księdza Stefana Pietruszki–Jabłonowskiego, kapelana Polskich Sił Zbrojnych, późniejszego pierwszego rektora Polskiej Misji w Ziemi Świętej. Pod polskim zarządem kaplica znajdowała się do 2000 roku, a obecnie jest własnością Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego. Nad drzwiami do kaplicy znajduje się rzeźba przedstawiająca upadek Jezusa autorstwa Angelo Minghettiego.

Nad wejśćiem do Czwartej Stacji znajduje się płaskorzeźba w piaskowcu autorstwa Tadeusza Zielińskiego, przedstawiająca Jezusa i Matkę Jego. Mensę ołtarza IV Stacji podtrzymują dwa polskie orły.