WILGA RUDOLF WANDA

RUDOLF WILGA
uczetsnik I i II wojny swiatowej
WNADA WILGA

Dodaj komentarz