Barania Góra – Pamięci Polskich Partyzantów

“W latach 1943-1945 w Beskidzie Śląskm operowały oddziały partyzanckie Armii Krajowej tocząc walkę z okupantem niemieckim. W masywie Baraniej Góry Polscy Żołnierze znajdowali schronienie i odpoczynek.

W latach 1945-1947 mieścił się tu sztab VII Okręgu Śląskiego Zgrupowania partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych pod dowódctwem kpt. Henryka Flame ps. “Bartek”. Zgrupowanie to było największą siłą antykomunistyczną zbrojnego podziemia w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. W szczytowym momencie wiosną 1946 roku, liczyło ponad 300 partyzantów. 

Pamięci Wszystkich walczących za wolną i niepodległą Polskę.”

 

TABLICA ZNAJDUJE SIĘ PRZY SCHODACH DO WIEŻY WIDOKOWEJ. DOKŁADNA LOKALIZACJA :