Grób gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza w Londynie ( UK )

W 128 rocznice urodzin generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza została ukończona renowacja jego grobu znajdującego się na cmentarzu Brompton w Londynie. Wspaniała praca wykonana przez Magdalenę Kamińską, Bartosza Piaseckiego oraz Tomasza Muskusa.

Michał Tokarzewski- Karaszewicz urodził się 5 stycznia 1893 roku we Lwowie. Ukończył gimnazjum w Drohobyczu. W 1913 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Franciszkańskiego we Lwowie, kontynuowane później na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W sierpniu 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich. Jako dowódca I Brygady Rezerwowej w czerwcu 1920 r. walczył z Armią Czerwoną na Wołyniu.

M. Karaszewicz-Tokarzewski

We wrześniu 1939 r. gen. M. Karaszewicz-Tokarzewski dowodził Grupą Operacyjną wchodzącą w skład Armii “Pomorze”. Był inicjatorem powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Twórcą i pierwszym dowódcą Służby Zwycięstwu Polski z pełnomocnictwa Naczelnego Wodza. Na początku 1940 roku gen. M. Karaszewicz- Tokarzewski został komendantem Obszaru Nr 3 Lwów Związku Walki Zbrojnej. 6 marca 1940 r. gen. M. Karaszewicz-Tokarzewski w drodze do Lwowa został aresztowany przez NKWD i więziony w Przemyślu, Dniepropietrowsku oraz łagrze w okolicach Archangielska. Po wyjściu na wolność w sierpniu 1941 r. objął dowództwo 6 Dywizji Piechoty “Lwów” w Armii Polskiej organizowanej przez gen. Władysława Andersa w Związku Sowieckim. W styczniu 1943 r. uzyskał awans na stopień gen. dywizji. Od marca 1943 r. do grudnia 1944 r. był zastępcą dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie.

W 1964 r. awansowany został do stopnia generała broni. W maju 1964 r. wyjechał z Wielkiej Brytanii na leczenie do Maroka.

Zmarł 22 maja 1964 r. w Casablance.

Pierwotnie pochowany w Londynie na cmentarzu Brompton Cemetery. We wrześniu 1992 roku urna z jego prochami została przeniesiona na Cmentarz Powązkowski (kwatera 155b-4-13) przy pomniku Gloria Victis.

Lokalizacja grobu na Brompton Cemetery w Londynie.

Zdjęcia: Tomasz Muskus

WIĘCEJ :

https://www.britishpoles.uk/jakie-tajemnice-ukrywa-zapomniany-grob-polskiego-generala-na-cmentarzu-brompton/

https://dzieje.pl/postacie/michal-karaszewicz-tokarzewski