Blackpool – Layton Cemetery ( Wielka Brytania )

Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości Joanny Garbacz.

 

st. szer. Z.Maślaczyk

 

pchor M.Namieczkowski
plt A.JODA
kpl K.FRACKIEWICZ
kpl W.GANDURSKI
plt K.BOCHEŃSKI
sierz O.PUDRYCKI
kpl J.S.OSOBA
sierz. Z.MIELCAREK
gen.bryg. W.J.KALKUS CBE
plt. Z.WITCZAK

 

st.szer. K.FELCZYKOWSKI
pchor. R.ZYWICKI
plt. Herbert NOGA
plt. J.GRUSZKA
chor. SUTERSKI
plk. F.WIEDEN
por. Z>KUPLIŃSKI
plt. W.H.Teubert
https://www.pmp.org.pl/bradley/
kpt. Józef WOLNIK
por. W.PUCEK
por. T.KOŁECKI

Lokalizacja: