Bradford ( UK ) – Poległym W Obronie Ojczyzny

Od lat 40-tych XX wieku do Bradford zaczęli przybywać pierwsi Polacy. Głównie Sybiracy, żołnierze armii Andersa, którzy zostali dotknięci masowymi deportacjami na Syberię w 1939 roku .

Na cmentarzu North Bierley na przedmieściach Bardford znajduje się sekcja z grobami polskich żołnierzy ( 1SBS, 2 Korpus, 1-szej Dywizji Pancernej gen. Maczka ).

Tuż obok w 1966 roku wzniesiono pamiątkowy krzyż w ramach obchodów Tysiąclecia Polski. Krzyż stoi na dużym kamiennym cokole.  Z przodu znajdziemy napisy w języku polskim i angielskim.

966 – 1966
ŻOŁNIERZOM
POLEGŁYM W OBRONIE
OJCZYZNY, POMORDOWANYM
I ZMARŁYM RODAKOM
BOGU NA CHWAŁĘ, NARODOWI
POLSKIEMU W HOŁDZIE.
NA TYSIĄCLECIE CHRZTU POLSKI
POMNIK TEN POŚWIĘCAJĄ
POLACY W BRADFORD
TO THE GLORY OF GOD
COMMEMORATING ONE THOUSAND YEARS
OF CHRISTIANITY IN POLAND
POLES IN BRADFORD.

 

Zdjęcia: Nikola Lakovic