Grób i pomnik Emili Plater – Kopciowo (Litwa)

W Kopciowie znajduje się grób Emilii Plater, która zmarła w trakcie powstania w 1831 r. w dworze justianowskim. Jej zwłoki zostały przewiezione na najbliższy miejski cmentarz do Kopciowa.

zdjęcie: Adam Kwiecień / Grób Emilii Plater w Kopciowie
zdjęcie: Adam Kwiecień

Lokalizacja grobu:

 

Grób znajduje się na cmentarzu do dzisiaj, jest to obelisk z ciemnoszarego granitu zwieńczony krzyżem, który odrestaurowano w 2004 roku. Przed nim granitowy głaz z napisem „Mów Wieczny Pokoy”, prawdopodobnie z pierwotnego pomnika.

zdjęcia: Adam Kwiecień 

zdjęcie: Adam Kwiecień / Pomnik Emilii Plater w Kopciowie

W 1999 roku centrum miejscowości postawiono także pomnik bohaterki. Na cokole wyryty jest cytat z wiersza Adama Mickiewicza Śmierć pułkownika (w języku litewskim).

Lokalizacja pomnika: