Morphet – polskie groby

Otrzymaliśmy od Pana Witka zdjęcia polskich grobów z cmentarza w Morphet.

Na tym cmentarzu między innymi pochowany jest kanonier Andrzej Jedlina-Jacobson ( urodzony 25 lutego 1919 r. w Gnieźnie ), syn majora Wojciecha Jedliny-Jacobsona. Zmarł bardzo młodo bo w wieku 24 lat stacjonując w Obozie Zbornym Komendy Uzupełnień Nr 1.

Zdjęcia publikujemy za zgodą Pana Witka Wrobla.

Andrzej Jedlina-Jacobson zdjecie: W.Wrobel