Isfahan ( Iran ) – Polski Cmentarz

Przemysław Budziszewski prowadzący stronę “Z Silnych Najsilniejsi” w tamtym roku podczas swojej podróży po Iranie odwiedził polską kwaterę na cmentarzu ormiańskim w Isfahanie. 

W czasie  II wojny światowej w Isfahanie utworzono prawie 20 polskich szkół dla polskich dzieci.  W 1942 roku do Isfahanu trafiło początkowo 250 osób, były to głównie dzieci.  

Na terytorium Iranu pochowanych zostało w sumie 2806 Polaków, w tym 650 wojskowych.

zdjęcie: Przemysław Budziszewski
zdjęcie: Przemysław Budziszewski
zdjęcie: Przemysław Budziszewski
zdjęcie: Przemysław Budziszewski
zdjęcie: Przemysław Budziszewski

zdjęcie: Przemysław Budziszewski