Muzeum Tadeusza Kościuszki – Solura (Szwajcaria )

Otwarcie Muzeum Kościuszki Solura nastąpiło w 1936 roku. Powstało z inicjatywy polskich dyplomatów, na czele z ambasadorem Janem Modzelewskim. Muzeum mieści się przy ulicy Gurzelngasse 12, gdzie ostatnie dwa lata życia spędził Tadeusz Kościuszko. W budynku do dziś działa szwajcarsko-polskie Towarzystwo Kościuszkowskie (“Kościuszko-Gesellschaft”).

 
 

 

zdjęcie : Nihil novi – Domena publiczna – wikimedia