Petworth – polskie groby / PRC

Polskie groby na cmentarzu w Petworth. Niedaleko po 2 wojnie światowej znajdował się także Polski Obóz Przesiedleńczy.

Obóz w Petworth był zbudowany na ziemi należącej do Lord Lekonfield’s Estate. Stacjonowała tu 27 Brygada Pancerna oraz znajdował się 48. Szpital Ogólny. Po wojnie 1946 zamieniony na Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia Polish PRC w którym głównie przebywał 10 Pułk Huzarów.

zdjęcia: TOMASZ MUSKUS