rtm. Jan Pniewski – Kiel ( Niemcy )

rtm. Jan Pniewski 

ur. 12.07.1989 roku we wsi Ziomaki 

ojciec: Roman Pniewski matka: Stefania Ostroróg

Rotmistrz Wojska Polskiego Pułku Ułanów Jazłowieckich. Przed II wojną światową mieszkał w Warszawie na ulicy Koszykowej 79a. Zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej z 5.8.1937 roku, odznaczony Medalem Niepodległości. Był uczestnikiem wojny obronnej 1939 roku, przydzielony do sztabu armii Poznań. Osadzony w obozie jenieckim Murnau VIIA, numer jeniecki 49096. 

Zmarł 17.08.1949 roku w Kiloni ( Niemcy ). Dwa dni później odbył się pogrzeb na cmentarzu Nordfriedhof Kiel.

Zdjecia podesłał: Daniel Gross

Opracował: Mariusz Błaszczyk

żródła: straty.pl ; wbh.wp.mil.pl Wojskowe Biuro Historyczne; Arolsen Archives

zdjęcie: Daniel Gross
zdjęcie: Daniel Gross

 

Lokalizacja grobu: