Stowarzyszenie Polskich Kombatantów koło nr. 441, Doncaster

Jak się okazuje początki polskiej społeczności w Doncaster, należały do piłkarskiego klubu sportowego “Zorza” i Stowarzyszenia “Strzecha”, o których wciąż mało wiemy, a nieustannie szukamy jakichkolwiek informacji. Poszukujemy wszelkich wiadomości, zdjęć, wycinków prasowych itd.
 
Klub piłkarski, Stowarzyszenie i właśnie Koło SPK, którego pierwsi członkowie (w 1954 roku, 8 osób), należała do Koła SPK w zaprzyjaźnionym Leeds. Na jednym ze spotkań organizacjnym w Doncaster, podjęto decyzję o zorganizowaniu własnego Koła SPK. W sierpniu roku 1954 minionego wieku w hotelu “Red Lion” w Doncaster, odbyto zebranie, na którym oficjalnie utworzono Koło SPK.
 
Jednym z jego pierwszych prezesów był zmarły i pochowany w Doncaster Pan Zdzisław Gutowski, którego grób ostatni czasy odwiedziliśmy. Prezesura Pana Gutowskiego trwała od roku 1956 do roku 1961. Dziś pamięć o nim powraca.